Nếu tôi muốn chạy chiến dịch gián đoạn thì phải tạo chiến dịch trên hệ thống Toptimize như thế nào?

- Nếu chỉ tạm dừng (Thay đổi thời gian chạy) mà không đổi các thông số khác của chiến dịch thì có thể tùy ý tạm dừng và chạy lại tùy theo kế hoạch của bạn.

- Để tạm dừng chiến dịch, thao tác các bước sau:

+ Tại màn hình chính chọn “Danh sách chiến dịch”.

+ Chọn chiến dịch muốn tạm dừng.

+ Sau khi truy cập vào chi tiết chiến dịch, chọn “Tạm dừng” để dừng chiến dịch.

Có được thay đổi từ khóa/ lượng traffic sau khi đã chạy chiến dịch không?

- Trong trường hợp bạn muốn thay đổi từ khóa hoặc với mỗi từ khóa bạn muốn chạy theo thời gian khác nhau, vui lòng tạo chiến dịch mới. Từ khóa sau khi được Admin duyệt thì mới được phép chạy.

Tôi nạp tiền nhưng hệ thống báo hủy, tại sao?

- Trường hợp hệ thống trả về không ghi nhận có thể do một số lý do sau:

+ Đối soát giữa ảnh minh chứng của bạn và số tiền bạn nhập vào không tương thích: Với trường hợp này, bạn chỉ cần thao tác lại (Không cần chuyển tiền thêm lần nữa nếu đã chuyển trước đấy rồi) và hệ thống sẽ xử lý lại yêu cầu nạp tiền của bạn.

+ Ngân hàng bạn chuyển đi với ngân hàng bạn ghi trong hồ sơ cá nhân không giống nhau: Trường hợp này bạn vui lòng thao tác lại như trường hợp trên, đồng thời đổi lại thông tin cá nhân để hệ thống kiểm tra lại. Liên hệ với Admin để được hỗ trợ.