TOPTIMIZE: ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Ngày hiệu lực: 01/01/2023

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG này (sau đây được gọi là “Điều khoản”) được ban hành bởi CTCP VIMARKET VIỆT NAM (sau đây được gọi là “Vimarket”), áp dụng đối với  người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi cá nhân, tổ chức, hoặc doanh nghiệp, đăng ký tài khoản và sử dụng các dịch vụ trên website và ứng dụng Toptimize (sau đây được gọi chung là “Người dùng” và “Toptimize”). Người dùng, theo đó, đồng ý với các điều kiện và điều khoản tại Điều khoản này.

 1. Giới thiệu về Toptimize

Toptimize.vn cung cấp giải pháp giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí Marketing, đẩy nhanh độ nhận diện thương hiệu và tạo hiệu ứng bán hàng.

Toptimize.vn giúp tăng doanh thu bán hàng, tiếp cận khách hàng nhanh chóng và thân thiện với các phương pháp như: Đẩy Top website bằng Traffic User, Tải các ứng dụng và đánh giá App, Review, Seeding các sản phẩm – dịch vụ, …

 1. Dữ liệu cá nhân

Các quy định về dữ liệu cá nhân của Người dùng được Vimarket cam kết giữ an toàn và bảo mật. Cách thức Vimarket thu thập, sử dụng, chia sẻ và xử lý dữ liệu cá nhân được quy định cụ thể tại Chính Sách Quyền Riêng Tư và Người dùng, theo đó, đồng ý cho phép Vimarket thực hiện thu thập, sử dụng, chia sẻ và xử lý dữ liệu cá nhân đó cho mục đích cung cấp dịch vụ trên Toptimize.

 1. Đăng ký tài khoản

Để sử dụng các dịch vụ của Toptimize, Người dùng phải thực hiện đăng ký tài khoản thành viên.

Sau khi điền đầy đủ các thông tin và ấn vào ô “Đăng Ký”, Người dùng sẽ nhận được mã kích hoạt tài khoản. Tài khoản được khởi tạo sau khi mã kích hoạt được Người dùng xác nhận.

 1. Nạp tiền vào tài khoản

Các dịch vụ trên Toptimize là các dịch vụ yêu cầu thanh toán trước, do đó, Người dùng cần nạp tiền vào tài khoản đã đăng ký để có thể sử dụng được dịch vụ.

Khoản tiền được nạp sẽ không được hoàn trả dưới mọi hình thức. Người dùng cân đối vào ngân sách và nhu cầu của mình để quyết định sử dụng phù hợp.

 1. Nghĩa vụ của Người dùng

Người dùng đảm bảo bất kỳ thông tin nào chia sẻ cho Vimarket khi đăng ký tài khoản và sử dụng Toptimize là các thông tin thật, không vi phạm pháp luật, không gây ảnh hưởng hoặc gián đoạn hoạt động của Toptimize.

Người dùng không được sử dụng thông tin giả mạo, trái pháp luật, hoặc sử dụng bất kỳ hệ thống tự động hoặc phần mềm can thiệp vào hệ thống của Toptimize. Người dùng cam kết các thông tin cung cấp:

 1. Đúng sự thật, không giả mạo hoặc gây nhầm lẫn;
 2. Không đe dọa, gây mất uy tín, nhạo báng, khiêu dâm, phân biệt chủng tộc, bịa đặt, vu khống hoặc vi phạm pháp luật hoặc không phù hợp;
 3. Thuộc sở hữu của Người dùng hoặc Người dùng được phép sử dụng;
 4. Không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của bên thứ ba;
 5. Không chứa đựng thông tin quảng cáo, thư rác, hoặc các dạng towng tự khác;
 6. Không chứa virus hoặc bất kỳ công nghệ khác có khả năng gây ảnh hưởng tới Toptimize hoặc Người dùng khác.

Người dùng đảm bảo được phép chia sẻ các thông tin nêu trên cho Vimarket để phục vụ cho mục đích cung cấp dịch vụ.

Người dùng không được sử dụng Toptimize cho mục đích vi phạm pháp luật, hoặc gây ảnh hưởng tới Toptimize, hoặc gây ảnh hưởng tới bất kỳ Người dùng hoặc bên thứ ba khác. Vimarket có toàn quyền ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng của Người dùng và thực hiện các biện pháp ngăn chặn cần thiết theo quy định pháp luật khi phát hiện hành vi vi phạm từ phía Người dùng.

 1. Quyền sở hữu trí tuệ

Vimarket có toàn quyền sở hữu đối với Toptimize và toàn bộ các quyền sở hữu trí tuệ liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn bởi quyền đối với bản quyền, tên thương mại, cơ sở dữ liệu và giải pháp. Người dùng chỉ được phép sử dụng giới hạn Toptimize theo các quy định tại Điều khoản này, và không bao gồm chuyển giao các quyền sở hữu trí tuệ hoặc các giấy phép bản quyền.

 1. Thông tin của bên thứ ba

Toptimize có thể chứa các đường dẫn tới các nội dung khác được cung cấp bởi các bên thứ ba. Các bên thứ ba này có thể ban hành các bản điều khoản sử dụng riêng và Vimarket sẽ không chịu trách nhiệm về quy định của các bên thứ ba đó.

 1. Miễn trừ trách nhiệm

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Vimarket không đưa ra bất kỳ bảo đảm hay cam kết, dù rõ ràng hay ngụ ý liên quan đến dịch vụ, tính năng, chất lượng, hiệu suất, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm quyền của bên thứ ba. Các dịch vụ được Vimarket cung cấp “nguyên trạng” và Người dùng chấp nhận tất cả các rủi ro có thể xảy ra với Người dùng trong quá trình sử dụng.

Người dùng hiểu và thừa nhận rằng đôi khi các tính năng có thể không khả dụng và Vimarket sẽ không chịu trách nhiệm về việc Người dùng không thể sử dụng Toptimize trong khoảng thời gian hữu hạn đó.

Trong phạm vi truy cập và sử dụng dịch vụ, Người dùng chịu trách nhiệm tuân thủ mọi luật hiện hành liên quan đến việc truy cập và sử dụng ứng dụng tại địa điểm đó.

 1. Giới hạn trách nhiệm

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Người dùng đồng ý rõ ràng rằng Vimarket trong mọi trường hợp sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, hoặc do chủ quan, bao gồm nhưng không giới hạn thiệt hại về lợi nhuận, dữ liệu và uy tín, phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Toptimize. Người dùng được toàn quyền gỡ tài khoản và ngừng sử dụng các dịch vụ khi thấy không hài lòng.

 1. Thuế và phí

Thuế

Người dùng sẽ phải trả Thuế Giá trị gia tăng đối với các dịch vụ trên Toptimize.

Trường hợp yêu cầu Hóa đơn Giá trị gia tăng, Người dùng vui lòng liên hệ theo thông tin tại mục Hỗ trợ.

Phí

Vimarket không áp dụng phí sử dụng nền tảng Toptimize đối với Người dùng.

 1. Chấm dứt hiệu lực Điều khoản

Vimarket có thể chấm dứt hiệu lực của Điều khoản và việc sử dụng của Người dùng bất kỳ lúc nào. Ngược lại, Người dùng cũng có thể chấm dứt Điều khoản bất kỳ lúc nào bằng cách xóa tài khoản và dừng sử dụng Toptimize.

Các quy định Miễn trừ trách nhiệm, Giới hạn trách nhiệm, Chấm dứt và Luật điều chỉnh sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi chấm dứt hiệu lực của Điều khoản.

 1. Chuyển giao quyền và nghĩa vụ

Vimarket có quyền tự do giao phó và chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều khoản này cho bất kỳ bên thứ ba nào.

 1. Thay đổi và bổ sung

Vimarket có quyền cập nhật và thay đổi các quy định tại Điều khoản này vào bất kỳ thời điểm nào và cung cấp cho Người dùng bản sửa đổi bằng việc phát hành công khai và thông báo trên Toptimize. Trường hợp Người dùng không đồng ý với bản Điều khoản cập nhật, Người dùng có quyền ngừng sử dụng và xóa tài khoản, tuy nhiên, các khoản tồn đọng chưa thanh toán sau khi tài khoản bị xóa sẽ không được hoàn trả.

 1. Luật áp dụng

Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh bởi luật của Việt Nam. Tất cả các tranh chấp hoặc kiện tụng liên quan được giải quyết tại Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Quốc Tế Việt Nam (VIAC) tại Hà Nội theo quy tắc tố tụng của VIAC.